10000nophoto_w.jpgJasvir Kaur14 Oct 2019Jalandhar
 10000BE223640_1819094330.jpgKulwinder Kaur24 Sep 2019Shahkot
 20000BE003366_0920105223.jpgHARI RAM13 Aug 2019HOSHIARPUR
 20000nophoto_m.jpgKULWINDER SINGH BLOCK13 Aug 2019 
 10000nophoto_w.jpg BALWANT SINGH BLOCKED13 Aug 2019 
 10000nophoto_m.jpgDAVINDER BLOCKED13 Aug 2019 
 10000nophoto_m.jpgHARI RAM13 Aug 2019 
 10000nophoto_w.jpgMUKESH KUMAR13 Aug 2019DASUYA
 10000nophoto_m.jpgYADWINDER KUMAR13 Aug 2019 
 10000nophoto_w.jpgSurjit Singh13 Aug 2019Lohian Khas